Линията на бедност в България през 2019 г. ще е 348 лева, реши правителството. Сумата е с 27 лева по-висока в сравнение с тази година.
Показателят се използва като референтна стойност при формирането на социалната политика в областта на доходите и жизненото равнище. 
Линията на бедност се изчислява въз основа на данните в изследването "Наблюдение на домакинските бюджети в Република България", което се провежда всяка година от Националния статистически институт. Според приетата в Европейския съюз методология, тя се изчислява като 60% от средния нетен доход на едно лице от домакинството, така че е относителен, а не абсолютен показател. 
За 2017 г. за област Русе линията за бедност бе изчислена на 377 лева месечно. Под нея живее 21,6% от населението. През 2016 г. летвата бе смъкната доста по-ниско - за бедни се смятаха живеещите с по-малко от 301 лева на месец.