Правителството утвърди подписаната през юни спогодба за регулиране на трудовата миграция между България и Молдова, където има голяма българска диаспора. Документът ще се прилага за граждани на двете страни, които имат трудов договор и разрешение за пребиваване на територията на другата страна.
Със документа се регламентира наемането без отделно разрешение за работа на молдовски работници в България за 1 година с възможност за последващо удължаване за общо до 3 години. Урежда се и обменът на сезонни работници между двете страни за период до 9 месеца годишно.
Целта на спогодбата е да даде допълнителна възможност за осигуряване на работници за сектори от икономиката на България, в които има недостиг на работна сила. Каквито са кажи речи вече всички. Чудесна новина за русенските работодатели, които първи ще посрещнат гурбетчиите. Остава отворен въпросът защо тези така чакани у нас молдовци ще пресекат цяла Румъния, където условията за работа са далеч по-добри, за да дойдат в България.