5176 са издадените карти за паркиране на хора с увреждания в община Русе от ноември 2011 година до момента. Броят на валидните карти е по-малък, тъй като има преиздавани - около 100 на година, защото срокът на валидност на картата е съобразен със срока на валидност на ТЕЛК-а, обяснява зам.-кметът Наталия Кръстева. 
Специално обозначените места за паркиране на хора с увреждания са 371. От тях 343 са по паркингите в кварталите, за да се ползват по местоживеене, а 28 са в платената зона в централната градска част. Паркоместата в жилищните зони не са персонални и не дават право само на един човек с увреждания да се възползва от тях. Такива паркоместа има сигнализирани и на паркингите пред големите търговски обекти, здравните заведения и други институции. Изготвената от общината за вестник "Утро" справка показва, че средно по 13 инвалиди се борят за едно паркомясто в Русе. 
В същото време се отчита тенденция към увеличаване на броя на издадените инвалидни карти. От началото на 2018 година досега са издадени 508 документа за паркиране. За сравнение през 2017 г. техният брой е 913, а през 2016 г. - 582.
Инвалидната карта за паркиране е поименна и дава право на притежателя й да ползва безплатно обозначените за хора с увреждания паркоместа, включително в платените зони, на територията на цялата страна и страните от еврозоната, обяснява Кръстева.
Това е и причината понякога да се злоупотребява с тези карти. За да се ползва безплатното паркиране, най-често се използват карти с изтекъл срок или в отсъствието на притежателя й. До момента в общината са регистрирани само 4 случая за ползване на паркомясто с карти с изтекъл срок, които още при проверката са отнети. Парични санкции не са налагани, казва зам.-кметът и допълва, че няма регистрирани случаи за ползване на паркоместа за инвалиди от други граждани.
Ежемесечно в общината постъпват между 10-15 заявления за поставяне на знак за инвалиди на паркингите пред жилищните блокове. Те се разглеждат на заседание на общинската комисия по организация и безопасност на движението. Положително становище се дава при наличие на обособен общински паркинг в района на жилищния блок, казва Кръстева.