По обективни критерии за нас приоритет е третият мост при Русе и Гюргево. Той е най-възможният, най-реализуем, с най-голям потенциал, а и ще реши най-големи проблеми. На същестуващия мост се образуват опашки от тежкотоварни и от леки автомобили. Има ръст от 10-15% на трафика, което е около 4800-5000 автомобила на денонощие, а в същото време трасето е част от международен коридор 9. Затова ще бъдат положени максимални усилия. Това каза регионалният министър Николай Нанков след среща в Русе с вицепремиера и министър на регионалното развитие в Румъния Пол Станеску. 
Нанков отбеляза, че от 2014 г. има меморандум между България и Румъния за изграждането на нови мостове над река Дунав, като освен вариантите за съоръжения между Силистра и Кълъраш и Никопол и Турну Мъгуреле, ще бъде включен и мостът при Русе и Гюргево. 
До месец и половина ще се създаде работна българо-румънска група на ниво зам.-министри, която чисто логистично ще подготви трите възможни проекта. Това е първата реална стъпка по темата, която се дебатира вече десет години, посочи Нанков и допълни, че от румънска страна са отворени по темата и ще се даде реалното начало.
Освен в чисто оперативен план, свързан с подготовката на бъдещите проекти, групата ще предоставя и логистика по отношение на бъдещото финансиране за изграждането. В тази връзка регионалният министър отбеляза, че то може да е по линия на европейските структурни инвестиционни фондове, предложението на Станеску пък е за публично-частно партньорство, а друг вариант е за кръстосано смесено финансиране, включително и държавния бюджет от румънска и българска страна.
Към момента не бихме могли да поемем ангажимент за срокове, конкретика и обещания, които няма да се изпълнят, тъй като има много фактори, които не зависят нито от едната, нито от другата страна, каза Нанков. Той обаче отбеляза, че ако новото съоръжение при Русе-Гюргево бъде одобрено, може да стане факт най-рано след 4 години. По двата моста - край Силистра и Никопол, има първоначални предпроектни стъпки, а по третия мост Русе-Гюргево дотук всичко беше добри намерения, сега поставяме третият мост на реална основа, с конкретни стъпки, като следващата ще са предпроектни проучвания, обясни Нанков. Той обаче подчерта, че трябва да се работи и по трите проекта за мостове. 
Румънският вицепремиер Станеску отбеляза, че изграждането на бъдещи мостове между двете страни трябва да се ускори, като допълни, че те няма да са само за Румъния и България, а ще бъдат за цяла Европа.