Износът към трети страни продължава да намалява през април. Спадът на годишна база е 9.7%, докато продажбите на български стоки в страните от ЕС нарастват с 16.1% през четвъртия месец. Така общият експорт отчита увеличение от 6.8% през април според данните на Националния статистически институт.
От началото на годината стойността на продажбите на български стоки в трети страни достига близо 4.8 млрд. лв., което е с 880 млн. лв. под нивото от същия период на 2017 г. Данните на статистическия институт показват спад на износа на храни и напитки, горива и стоките от групата „Разнообразни готови продукти“, където влизат и оръжията. Вероятно понижението идва по-конкретно от горивата, тъй като разбивката по държави показва намаление на износа към Египет и Турция - едни от основните дестинации на българския експорт на продукта.
От друга страна, вносът ускорява темпа си на растеж до 6.2% през април на годишна база, като увеличението идва предимно от страните - членки на съюза, но импортът от държави извън него също излиза на плюс (с 3%). През март вносът от трети страни регистрира драстичен спад от над 25%, предимно заради слаби продажби на руски стоки у нас.