282 изби правят вино у нас и броят им расте всяка година. Увеличава се и износът, който е от порядъка на 64 млн. литра. Лозовите насаждения са около 60 хил. ха, като през миналата година са създадени 8500 дка...