Деветата конкурсна сесия на Националния иновационен Фонд по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ представя днес в Русе Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Информационната среща ще се проведе от 11 часа в зала „Свети Георги“ на шестия етаж в сградата на общината.
По време на представянето ще бъдат обявени условията за кандидатстване, максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ, максималният срок за реализацията на научноизследователските и развойни проекти, максималният интензитет на помощта, кои ще бъдат допустимите кандидати и партньори, тематичните области и друга информация съгласно изменените правила за управление на средствата на Националния иновационен фонд.