Безплатното саниране на частни жилищни сгради окончателно приключва догодина, а програмата ще бъде продължена с нови условия. Държавата обмисля различни начини за финансиране, като сред предложенията е хората с възможности да участват със съфинансиране. Какво ще бъде то обаче, все още не е ясно. Много вероятно е регионалното министерство да се спре на един от предложените модели от Световната банка, който предвижда първоначално съфинансирането от собствениците да бъде 20 на сто и на всеки 5 години да се увеличава с още 10 на сто. Обсъжда се и идея за диференциране в зависимост от климатичните или демографските обстоятелства в различните области и общини, както и в зависимост от икономическото състояние на гражданите.
В Русе има 67 сгради, за които няма потвърждение за осигурено финансиране и за които към момента няма яснота как ще се изпълняват и кога. Те са подали заявления с искане за финансиране, но ако правилата по програмата се променят, най-вероятно сдруженията наново ще трябва да кандидатстват по новите условия. Впоследствие ще се преценява дали подписаните договори ще се променят, или ще се сключват нови. Очаква се новият модел на финансиране да е готов до края на 2018, като по думите на зам.-министъра на регионалното развитие Малина Крумова ще има ясна дългосрочна визия поне за следващите 25 години. 
Дали обаче програма с нови правила, при които собствениците трябва да участват със съфинансиране, ще е успешна, предстои да стане ясно. Първата програма за енергийна ефективност беше точно по този модел - финансиране с европейски средства и със собствено участие от 25%. По нея в Русе имаше малко кандидати и  вървеше трудно. Вероятно и сега ще има силен отлив, след като собствениците на сгради, които вече са подали документи, разберат, че трябва да участват със собствени средства.   
Най-късно до средата на 2019 ще бъдат изразходвани първоначално отпуснатите 2 млрд. лева за санирането на 2022 сгради в цялата страна. В Русе сградите с осигурено финансиране са 31, от които 4 блока са с конструктивни обследвания. За тях общината има интензивна комуникация с министерството, но също няма яснота как ще се работят. До края на годината в Русе ще бъдат завършени общо 26 сгради, а догодина ще продължи работата и по блок 6 в „Дружба 1“. За него в момента тече поръчката, като той ще е последният, който ще се санира по тази програма и при сегашните условия. 
По експертна оценка на регионалното министерство около 42 000 сгради се нуждаят от обновяване, а необходимите средства за това са изключително огромни и е необходимо да се търси по-устойчив модел. Затова се обмисля въвеждането на съфинансиране, приоритизация, диференциран подход. Един унифициран модел не върши достатъчно работа, коментира зам.-министър Крумова. Регионалното министерство е тествало нагласите на гражданите дали са готови да платят за саниране, като от 1500 анкетирани 40% са готови да участват с частично финансиране.