Населението на област Русе може да се топи с над 2000 човека на година, но броят на чиновниците, чиято работа е да го обслужват, не само че не намалява, но напротив - расте. Това показват данните на Териториално статистическо бюро „Север“. През януари тази година в сектор „Държавно управление“ са работили 2634 човека. През февруари броят им нараства на 2675, а през март - на 2718. Така въпреки че с ударни стъпки вървим към електронно правителство, съкращения на чиновници в Русенско изглежда няма. И за издръжката им всеки месец отиват над 2,6 млн. лева. 
Към края на март 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 68.1 хиляди и спрямо края на декември нарастват с 1.9%. В обществения сектор работят 13.5 хил. души, а в частния - 54.6 хил., или 80.1% от всички наети лица в областта. 
Данните на статистиката показват, че през първото тримесечие индустрията е успяла донякъде да попълни огромната нужда от квалифицирани кадри. Броят на наетите в преработвателните предприятия нараства с 510 души. Според всички мениджъри от бранша обаче огромната нужда от работна ръка в сектора си остава.
През периода януари-март намалява ножицата между възнагражденията в обществения и частния сектор. През първото тримесечие средната заплата в Русенско е 881 лева. Но хората на бюджетна издръжка получават по 956 лева, а бачкаторите от частния сектор, които работят, за да пълнят този бюджет - по 862 лева. 
В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта намалява с 56 лв. или с 5.5%, а в частния нараства с 13 лв. Спрямо  миналата година бюджетните заплати се увеличават с 8%, а в частния сектор - с 8.3%. 
Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2018 г. са получили наетите лица в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1417 лв. и „Добивна промишленост“ - 1196 лв. И през това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическата дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 524 лв., след тях се нареждат наетите в икономически дейности „Строителство“ и  „Други дейности“.