Намаление при почти всички видове селскостопански животни показва годишното статистическо изследване, проведено от Министерството на земеделието, храните и горите. Същевременно уедряването на фермите продължава и средният брой на отглежданите животни се увеличава в резултат на намаляването на броя на стопанствата при всички видове животни.
Говедата са 540.1 хил. броя, което е с 3.2% по-малко спрямо 2016 г. Със същия процент оредяват и овцете и вече са 1316.8 хил. броя. Кравите намаляват с 2.4%, но юниците на 2 години и повече се увеличават с 57.7% спрямо 2016 г., което е предпоставка за обновяване или разширяване на стадата, отбелязват експертите от отдел „Агростатистика“ към министерството. 
През 2017 г. се запазва тенденцията на увеличение на кравите, използвани за производство на месо (+12.5%) и намаление на млечните крави (-7.1%) до 252.0 хил. броя.
Незначително се увеличава броят на овцете майки при месодайните породи, като те достигат 104.3 хил. глави. Намалява броят на млечните овце майки (-3.3%). Към 1 ноември 2017 г. те са малко над 992.0 хил. броя. 
По-съществено е увеличението при биволиците (+14.9%) и козите майки (+10.7%) спрямо 2016 г. Общият брой на козите се увеличава с 8.2% и към 1 ноември 2017 г. те са над 256.9 хил.броя. 
Свинете са 593.1 хил. броя, като намаляват с 3.8%. През годината са заклани 1 112 хил. броя свине - с 2.2% повече спрямо 2016 г. Отчита се намаление с 3.2% на заплодените женски свине над 50 кг.