Бившето училище в Средна кула ще бъде преустроено в жилищен имот, в който ще се настаняват социално слаби хора. Така ще се реши и проблемът с крайно недостатъчния сграден общински фонд за нуждаещи се граждани. 
По данни на дирекция „Социално подпомагане“ в Русе нараства броят на хората без подслон, които живеят на улицата, но които не отговарят на условията за настаняване в общински жилища, тъй като нямат адресна регистрация - постоянен адрес или документ за самоличност. Голяма част от тези нуждаещи се нощуват в приюта или ползват други услуги за временно настаняване. За тях не могат да бъдат осигурени подходящи социални услуги, а отпуснатите социални помощи не са достатъчни за наемане на жилище под наем. Голям е и делът на бездомните, които са били в затвора, но след това остават на улицата без подкрепа на близки и роднини. Извършените служебно проучвания показват, че има нужда от изграждането на социални жилища, с които да се решат проблемите на социално слабите.
Подходящ имот за това е теренът на бившето училище в Средна кула, като за целта то ще бъде преустроено в дом за крайно нуждаещи се. Общината вече търси фирма, която да се заеме с проектирането. Сградата на ул. „Димитър Талев“ 2 се нуждае от основен ремонт - има теч от покривите, счупени прозорци. Ще се подменят ел. и ВиК инсталациите, ще се осигури достъпна архитектурна среда. Ще се ремонтират фасадите, стените и таваните, дворът ще се благоустрои и ще се монтират нови LED осветителни тела.