Наложената от РИОСВ глоба от 300 000 лева на „Монтюпе“ за замърсяване на въздуха в Русе, която бе потвърдена от Районния съд в началото на март, е обжалвана от завода за автомобилни части и пред Административния съд.
Санкцията бе наложена след акция на 8 ноември 2016 година по сигнал около 7.45 часа на дежурния телефон на екоинспекцията за миризма на бакелит в квартал „Възраждане“. Изпратените на проверка служители не открили нищо нередно в квартала, но на около 500 метра от площадката на „Монтюпе“ се натъкнали на типичната за производството на фирмата миризма. Проверката в хале №3 на завода открила два широко отворени димни люка на покрива, които бълвали зловонията. В съставения констативен протокол били направени предписания „незабавно да се затворят капаците на двата куба“ и „да се нитоват за ограничаване възможността да се отварят“. Те обаче не били изпълнени и миризмата продължила да се стеле над източните квартали на града.
Със заповед на областния управител Галин Григоров тогава бе сформирана работна група да извърши оглед на производствените цехове на завода. Тя установи, че дружеството се нуждае от херметизирано помещение, което би предотвратило отделянето на вредните газове от производството.
На 10 ноември 2016 година директорът на РИОСВ издаде акт против „Монтюпе“ на стойност 300 000 лева, който в последствие е обжалван. На 1 март състав на Районния съд сметна, че жалбата е неоснователна и даде 14-дневен срок за обжалване пред по-горна съдебна инстанция. Точно това дело предстои на 23 май, когато Административният съд ще излезе с окончателно решение по казуса.