„Монтюпе“ е основният замърсител на въздуха в Русе с химически съединения. Това е категоричният извод на времената комисия за въздуха след проучване и анализ на всички факти и обстоятелства, който беше представен вчера от нейния председател Дауд Ибрям.
Сигналите за неприятни миризми от гражданите зачестяват във втората половина на 2012 г. Те са съсредоточени най-вече в източната част на града, в кварталите „Здравец“, „Възраждане“, централна част, а на определени моменти и в Мартен.
Историята започва със заявените намерения на инвеститор първи клас „Монтюпе“ ЕООД за изграждане на Завод за алуминиеви части за автомобили в Източна промишлена зона. Той е въведен в експлоатация в края на 2008 г., като тогава всички технологични и пречиствателни съоръжения са с проведени съответните измервания, обясни Дауд Ибрям.
Разрешението на екоминистерството е за производство на 488 тона на денонощие и до средата на 2012 г. няма оплаквания от граждани. Това е  показателно, че при такъв капацитет на предприятието то не създава проблем за замърсяване на околната среда. Сигналите за неприятни органични миризми в източната част на Русе зачестяват след увеличаване на капацитета на инсталацията за леене на алуминий от 488 на 840 тона на денонощие. Въпреки увеличаването на производствения капацитет обаче, няма промяна в параметрите на пречиствателните съоръжения. И в края на 2013 г. изследванията показват, че става въпрос за замърсяване на околната среда с химически съединения в резултат на неорганизирано изпускане на непречистени емисии от „Монтюпе“. За да се осигури нормална работна среда, дружеството прибягва до нерегламентирани източници за проветряване като врати, прозорци, жалузи, противопожарни клапи и т.н. Нарушенията са от 2012 г. и продължават досега, категоричен е председателят на комисията. 
За щастие на русенци последното намерение за увеличаване капацитета на фирмата на 1227,2 тона остава нереализирано поради драматичните събития около обгазяването на Русе в първия учебен ден през септември 2015 г. и провеждането на първия от поредицата протести срещу замърсяването на въздуха в Русе, каза Ибрям. Формално предложение за увеличаване дебита и качеството на аспирационните системи с цел обхващане на неорганизираните емисии в производствените помещения е направено в края на 2013 г., но то остава само на книга.
„Фактите налагат извода, че основната причина за замърсяванията в града е неоснователното увеличаване на производствения капацитет на фирмата, без това да е съобразено с възможностите на пречиствателните съоръжения. Случващото се в Русе през този период с пълно основание можем да кажем, че е последица от действията на МОСВ и лично на министрите Ивелина Василева и Нено Димов и респективно РИОСВ-Русе, а също и с мълчаливото съдействие на областния управител и Община Русе“, заяви Дауд. Нормална практика е да се успокоява обществеността с формални намерения, декларации и вземане на превантивни мерки. Или с купуването на индулгенция чрез финансиране на фондации,  спортни клубове или обществени мероприятия за сметка на здравето на хората в общината, посочи председателят на комисията.
В резултата на протестите и обществения натиск подобрение все пак има. Новите собственици от канадската компания „Линамар“ бяха принудени да въведат собствена система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух, която да дава данни в реално време. „Нека не бъдем наивни обаче, тъй като предприятието в момента работи с нисък капацитет в пандемията. Заводът продължава да е основен замърсител, а химическите замърсители, които отделя, дори не се следят“, коментира Дауд Ибрям.
Комисията предлага и няколко решения на проблема със замърсяването на въздуха: да се върне първоначалният капацитет на предприятието, да се върне премахнатата през 2012 година ДАОС системата /диференциална отптична абсорбционна спектроскопия/, която е измервала 13 показатели, сред които фенол, бензин, тоулен и др. Основен акцент в работата на комисията е изготвянето на Екологичен кадастър на Русе, като членовете й имат амбицията той да бъде представен като проект следващата година и да се търси европейско финансиране за реализирането му.
По отношение на зачестилите превишения на фини прахови частици във въздуха - въпрос, който също беше повдигнат вчера, началникът на отдел „Екология“ Василена Николова посочи като основна причина отоплението с печки на твърдо гориво.