През първото тримесечие на 2018 г. в Община Борово пазарът на земеделски земи все повече се доближава до консолидация както при цените на земеделските имоти, така и при получаваните при ползването им доходи - наеми и ренти. Това съобщиха от специализираната в търговия с ниви компания „Русе ленд“.
Наблюдава се все по-голямо доближаване на офертите в различните землища, споделят експертите. Изключение в посока понижаване са цените на нивите в Батин, като за някои от парцелите трудно се намират купувачи. Средно за общината земеделската земя се търгува по около 1000 лв./дка. Значение за вариацията около тази цена има главно срока на вече сключените от продавачите арендни договори. Предвид факта, че рентите в този регион са най-ниски в Русенска област, дългосрочното ангажиране на купувачите със задължението да спазят тези условия сваля техните оферти „купува“. Именно тези фактори влияят на леко повишеното предлагане в началото на годината, но нежеланието на продавачите да се разделят с нивите си при тези оферти формира и съответно по-малкия брой сключени сделки, особено на първичен пазар.
Някои от собствениците извършиха през тези месеци известно преструктуриране на своите портфейли от земеделска земя чрез продажби и замени, като е възможно този процес да продължи и в бъдеще. Много от тях не приемат и средната предлагана за района рента - 45 лв./дка и това прави по-труден започналия вече процес на договаряне на бъдещите арендни договори. Неяснотите около бъдещата обща земеделска политика на Европейския съюз след 2020 г. кара всички местни кооперации да бъдат по-предпазливи, но въпреки това предлаганите договори за наемане на земя при 35-40 лв./дка са доста по-ниски от пазарните, смятат анализаторите. 
Не може да не се отчете и фактът, че в землища като Екзарх Йосиф и Горно Абланово има наличие на големи парцели с по-ниско качество на почвите - VI и VII категория ниви, което допълнително понижава производителността и съответно доходността от тях. Очакванията за тази община са, че все по-търсени ще са свободните земеделски парцели и при тях би могло да има известен ръст в цените, коментират от „Русе ленд“.