Кредитирането запазва тенденцията от последните месеци и отбелязва нов ръст през март. В края на месеца годишното увеличение при жилищното кредитиране е 9,1% и значимо изпреварва ръста в другите сегменти - заемите за потребление и за бизнеса, показват данните на Българската народна банка (БНБ). Така, към 31 март отпуснатите от банките жилищни заеми достигат 9,653 млрд. лева.
Строителният бум, растящите цени на имотите, както и все още ниските лихви по кредитите активизират търсенето на заеми, което принуждава банките да влизат в остра конкуренция.
В централната банка отчитат, че кредитите за домакинствата към 31 март са 19,974 млрд. лева и за една година се увеличават с 6,3% (6,1% годишно повишение през февруари 2018 година).
Потребителските заеми възлизат на 7,919 млрд. лева и нарастват със 7,2% спрямо март 2017 г. (6,9% годишно повишение през февруари 2018 година).
На годишна база другите кредити намаляват с 5,8% (2,3% годишно понижение през февруари 2018 г.), като достигат 1,111 млрд. лева.