С кметска заповед от 2001 година правото за ползване на помещението общинска собственост в бившето кино „Виктор Юго“ в квартал „Здравец Север“ е предоставена на пастор Исус Илиев от „Трета евангелска петдесятна църква Русе“. Обектът е с площ 88 кв.м. Съседният до него обект, който е с площ 136 кв.м от 2005 също с кметска заповед се ползва от сдружение „Българска асоциация на пенсионерите“. Местното поделение на „Трета евангелска петдесятна църква Русе“ има удостоверение за регистрация съгласно закона за вероизповеданията и е вписвано в регистъра на местните поделения на вероизповеданията. Има и издадено удостворение от Съюза на евангелските петдесятни църкви в България относно лицето, което представлява русенското поделение. Това стана ясно на сесията вчера, след като общинските съветници Росица Георгиева и Иво Пазарджиев алармираха, че секта се подвизава в общинско помещение в Русе, отдадено за пенсионерски клуб. Те открили също, че в коридора на сградата се извършва търговска дейност чрез машина за топли напитки. След извършена проверка от общината е установено, че автоматът за кафе е поставен нерегламентирано. 
Собственикът на автомата е уведомен. Предприети са незабавни действия за организиране на процедура за отдаване под наем на част от имота за поставяне на машина за напитки, каза началникът на общинския отдел „Социални дейности“ Катя Петрова.
Тя отбеляза още, че за имота има новосъставени актове за частна общинска собственост от март 2018, като в момента се организира процедура за освобождаването му и отдаване под наем съобразно неговото предназначение.