Предварителното изпълнение на отнетите лицензи на два данъчни склада на „Полисан“ трябва да спре, защото могат да се нанесат непоправими щети на фирмата, ако се окаже, че лицензите са отнети неправилно. С този мотив Административният съд уважи иска на петролната компания, която още във вторник следобед е атакувала въпросното решение на директора на Агенция „Митници“. Това решение може да се обжалва в седемдневен срок, а дотогава предварителното изпълнение е в сила.
Жалба е подадена и срещу самото отнемане на лицензите на складовете в бившия КТМ. Делото по нея предстои.
Фирмата остана без лицензи на 5 април, след като на 28 март Административния съд потвърди решението на Районния съд за наложена от русенската митница глоба в размер на 29 165 лева на „Полисан“. Тя е резултат от акт за констатирано нарушение от април 2016 година, за което през септември с.г. е издадено наказателно постановление. До тях се стига, след като митнически служители извършват проверка на сделки на фирмата от 2015 година и установяват несъответствие в документите - че излязло за отопление 24,5 тона дизелово гориво с намалена акцизна ставка не е доставено на фирмата, посочена като краен потребител. Заради това лицензираният складодържател няма право да ползва тази намалена ставка, а реално дължимият акциз е 645 лева на тон. Размерът на санкцията е равен по закон на удвоения дължим акциз.
Ако отнемането на лицензите на данъчните складове бъде потвърдено, „Полисан“ вече няма да може да се ползва от отложено плащане на акцизи. Това означава, че акцизите за наличните горива трябва да се платят веднага, е не в момента на реализиране на съответното гориво.