Меморандум за сътрудничество подписаха вчера Русенска търговско-индустриална камара и Камарата на търговските компании в провинция Дзянсу. Споразумението бе ратифицирано дистанционно между представители на двете сдружения и ще е с първоначален срок от 12 месеца, с потенциал да бъде удължено и задълбочено. 
Партньорството между двете организации ще включва информационен обмен за търговско-икономическите възможности, които предлагат област Русе и провинция Дзянсу. Ще се акцентира и върху подпомагането на компании от двата региона за откриване и насърчаване на подходящи бизнес партньорства, засилване на сътрудничеството в сферите на общи интереси, както и възможностите за организиране на общи семинари и търговски изложения. 
Изпълнителният директор на РТИК Милен Добрев коментира, че сътрудничеството ще отвори нови търговски възможности между двете държави и ще даде потенциал на русенски компании да се реализират на намиращия се в подем китайски пазар.
„В началото ще бъде обменяна информация за дейността на двете камари, както и идеи за потенциално сътрудничество по конкретни проекти. Наред с това организациите ще предоставят информация на своите членове за търговските възможности, които насрещната страна предлага. Следващите стъпки включват размяна на търговски делегации, организиране на конференции, семинари и други подобни дейности в услуга на членовете им. Предвижда се и разработване на координационен механизъм, чрез който да се решават евентуални търговски спорове между компании от двете страни. Изрично е договорено, че на този етап от сътрудничеството няма да бъде обменяна интелектуална собственост между представители на двете страни, освен ако за това не се сключи допълнително споразумение между отделни компании“, обясни той за „Утро“.
Камарата на търговските компании в провинция Дзянсу е организация, занимаваща се с външна търговия и международно икономическо сътрудничество, връзки с обществени и финансови институции. Основана през 2003 г., Камарата има над 2000 члена, сред които големи регионални предприятия, малки и средни фирми в различни сфери на индустрията и търговията. Седалището на организацията е разположено в столицата на провинцията - гр. Нанкин, където се намира и едно от най-големите речни пристанища в света.
Меморандумът е пореден пример за продължаващите добри взаимоотношения с китайския бизнес, след като през миналата година Русенската търговско-индустриална камара стартира сътрудничество с един от най-развитите китайски региони - Съчуан. По силата на това сътрудничество български фирми вече могат безплатно да използват офиси в административната столица на провинцията - гр. Ченгду.