Четири проекта на стойност 33 милиона лева ще променят облика на Пантеона на възрожденците, Художествената галерия и булевардите „Липник“ и „Трети март“. Парите ще бъдат отпуснати от Програмата за трансгранично сътрудничество с Румъния и трябва да приключат до 2022 година. Партньори в проектите са община Русе и окръжният съвет в Гюргево.
Най-голяма е сумата за ремонт на булевардите „Липник“ и „Трети март“ - 28 милиона лева.
Един от най-натоварените и критични участъци в Русе - булевард „Липник“, ще бъде изцяло ремонтиран. Предстои подмяна на настилката, тротоарите, маркировката, светофарите и дори пътните знаци.
Основната артерия в Западна промишлена зона - булевард „Трети март“, също ще бъде цалостно реконструиран и модернизиран. Специално ще се усили конструкцията на проблемния от много години Сарайски мост.
Приблизително еднакви суми ще бъдат вложени в другите два проекта.
С 2 790 384 лева ще бъде направена цялостна  рехабилитация на Пантеона на възрожденците, който освен това ще бъде оборудван и с модерна мултимедийна техника. Ще бъде създаден общ туристически маршрут, каталог и сайт, които да представят значими културни забележителности в Еврорегион Русе-Гюргево. Също така ще бъде създаден общ план за управление на културното наследство в трансграничния регион.
Пълен ремонт на стойност 2 753 814 лева предстои и на Художествената галерия, за която също се предвижда участие в общи културни и туристически продукти с Гюргево.