Всички стопани, които са получавали подпомагане по схемата за единно плащане на площ през предходната стопанска година, ще трябва да плащат задължителна такса от 50 стотинки на декар за борба с градушките и другите природни бедствия. Това предвижда бъдещия закон за бедствията, публикуван от агроминистерството за обществени консултации.
Тъй като в Русенско се обработват към 1,7 млн. декара, годишната вноска на местните стопани ще бъде около 850 хил. лева. 
Планира се създаването на държавно предприятие, което няма да формира печалба поради характера на дейността му и няма да бъде обявявано в несъстоятелност. Парите от фермерите ще постъпват в общ фонд, където ще участва държавният бюджет и застрахователните дружества. Целта е годишно да се събират около 30 милиона лева ресурс за защита на земеделието от природните стихии. 
Законопроектът се мотивира със зачестилите екстремни прояви на неблагоприятни климатични събития, по-интензивните градови процеси и поразяването на райони, които до момента не са считани за градобитни. 
Новата система трябва да увеличи покритието на защитените от градушки площи. С урбанизираните територии това на практика означава около 90%, останалите десет са погранични, буферни зони, в които не може да бъде осъществявана такава дейност. В рамките на земеделското производство обработваемите площи са около 36 милиона декара.