Русе отново ще бъде домакин на финалния кръг на националния учебно-професионален конкурс „Най-добър млад инсталатор“, провеждан за 13-и път тази година от „Овергаз“ и Министерство на образованието и науката. В състезанието участват ученици от 11-и и 12-и клас, които се обучават по професия „Техник/монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“ в различни специалности като „Газова техника“, „Топлотехника“ и „Възобновяеми енергийни източници“. Финалът в Русе ще се проведе на 24 и 27 април. Младите инсталатори ще трябва да изработят елементи от газови, отоплителни и санитарни инсталации по технологично задание.
Победителите ще бъдат приети в две от водещите в областта висши училища - Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и Русенския университет „Ангел Кънчев“. 
В тазгодишното състезание се включиха 4 професионални гимназии с няколко отбора от всяка. 4 тима имаше и Професионална гимназия по промишлени технологии „Атанас Ц. Буров“ - Русе. Първият кръг на конкурса се проведе през февруари, когато учениците показаха теоретични знания за природния газ и приложенията му, отоплителните инсталации и електрическите измервания. Участниците, които постигнаха резултат повече от 80%, се класираха на втори - регионален кръг. На този етап младите техници показват практическите си умения. Домакини ще бъдат професионалните гимназии в София и Русе.