В навечерието на своята 30-годишнина и следвайки последователно принципа да осигурява винаги най-актуална, достоверна и компетентна информация, за да бъде най-близо до нуждите на своите клиенти и да улеснява ежедневната им работа, АПИС създаде новия продукт GDPR Наръчник. 
Продуктът е разработен във връзка с необходимостта от осигуряване на актуална правна и експертна информация и дава насоки за действията, които трябва да се предприемат за въвеждане и прилагане на новите регулации по Регламент № 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни - GDPR). 
Разпоредбите на Регламента променят коренно принципите на защита на личните данни, поставят се нови изисквания към администраторите на такива данни и се разширяват правата на гражданите. Той има пряко действие и засяга широк кръг лица - граждани, фирми, организации, публични институции. Прилагането му започва от 25.05.2018 г. и е задължително за всички страни-членки на Европейския съюз. 
GDPR Наръчникът на АПИС е пакетен продукт, който интегрира два самостоятелни модула: GDPR Инфо и GDPR Асистент.
Информационният пакет GDPR Инфо съдържа най-пълната и актуална информация за правната рамка на защитата на личните данни, практично систематизирана и структурирана в класификационни папки, така че всеки може лесно да намери необходимите му нормативни актове както в българското, така и в международното право. Модулът съдържа също становища и указания на националната Комисия за защита на личните данни, практически ориентирани експертни разработки по темата, богата колекция от образци на документи, които се изискват по ОРЗД /Общия регламент за защита на данните/. Допълнително улеснение за потребителите на системите „АПИС“ е интегрирането на модула с останалите правно-информационни продукти на фирмата, което осигурява бързо и лесно намиране на търсената информация.
GDPR Асистент е полезен и практичен електронен дневник, който стъпка по стъпка ви показва как да водите документацията и отчетността, които новият Регламент изисква, и ви подпомага да създадете собствена политика по защита на данните. Продуктът предлага пакeт с регистри, наръчници и примерни документи, които могат да бъдат използвани като основа за изграждането и документирането на система за защита на личните данни в организацията на клиента.
GDPR Асистент стъпва върху внимателен анализ и надгражда информационни решения на чуждестранни доставчици на помагала, наръчници и други подобни продукти и услуги в помощ на администраторите и обработващите лични данни. Ползван е също и опитът на български и чуждестранни специалисти по информационна сигурност, заимствани са модели и образци, предлагани от водещи национални надзорни органи на държави-членки на ЕС.