Съществуващият трансформаторен пост на Гребна база, който е собственост на общината, ще бъде премахнат, а на крайбрежната ивица ще се изгради нов, а съществуващи кабели ниско и средно напрежение ще бъдат реконструирани. 
От сегашния трафопост са захранени абонати на „Енерго-Про“. Предстои да се изготвят технически инвестиционни проекти за изграждане на нов трансформатор, който ще бъде свързан към съществуваща мрежа на електроразпределителното предприятие. За целта е обявена процедура за избор на фирма, бюджетът на поръчката е 10 000 лева.