Средната работна заплата в Русенско отчита ръст от 6,5% през 2016 г., като достига 882 лева, показват данните на националната статистика. Работещите по трудов договор са получавали през октомври по 873 лева, през ноември възнагражденията нарастват до 882 лева, а през декември са изплащани средно по 892 лева. С отчитане и на годишните бонуси средната заплата за четвъртото тримесечие достига 904 лева. 

Спрямо 2016 г. възнагражденията са нараснали с 54 лева. Само за четвъртото тримесечие - с 41 лева. Този скромен ръст от 6,5% годишно е двойно по-нисък от отчетения през 2016 г. (13,6%) и е под средния за страната (10,6%). В национален мащаб средните възнаграждения са се увеличили през миналата година със 105 лева - двойно повече отколкото в Русенско. Така дистанцията от Русе до средното ниво за страната се увеличава до 213 лева.
По размер на средната заплата областта остава на 10-та позиция в страната, но вече е настигната от Шумен, където също вземат по 882 лева. Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 1476 лв., Варна - 1062 лева и Стара Загора - 1060 лева. В Северен централен район начело е Габрово с 962 лева. Разград е също пред нас със средна заплата от 902 лева. Говори се, че основен принос за този факт имат скъпоплатените футболисти на „Лудогорец“, всеки от които печели колкото 20-30 средностатистически българи, че и повече. Но и тази топка е в нашата врата, защото такива звезди в русенския футбол за съжаление няма. 
Данните за броя наети в областта в края на 2017 г. отчитат минимално намаление с около 500 човека спрямо предходната 2016 г. Което обаче не означава, че тези хора стоят без работа, тъй като и населението на областта се топи с бързо темпо от около 1000 души годишно. Което поставя все по-остри проблеми пред бизнеса, чиято нужда от квалифицирани кадри се задоволява все по-трудно и по-трудно. Според мнозина предприемачи тази тенденция вече се превръща в най-голямата спирачка пред ръста на цялата местна икономика.