Основната характеристика на пазара на земеделски земи в община Русе през 2017 г. бе тенденцията към намаляване на търгуваните обеми и почти пълната липса на големи блокови сделки. Това съобщи специализираната в търговия с ниви компания „Русе ленд“. 
Ценовите нива остават почти непроменени в сравнение с предходната година. Тези при рентите отбелязаха лек спад в някои землища, но в повечето запазиха средните стойности от 2016 г., а именно около 60 лв./дка.
Наблюдава се известна предпазливост у купувачите и предимно при арендаторите предвид големия спад в изкупните цени на слънчогледа, както и погиването на големи площи със готови за жътва култури през лятото заради неблагоприятни климатични условия - наводнения, бури и градушки. Като се има предвид и пониженото предлагане се стига и до отговора на въпроса защо не се наблюдават съществени движения в цените на нивите. На някои места те се оказват пределни за земеделските производители и евентуалното продължаващо повишение се оказва не особено изгодно предвид нормата на печалбата в момента и възможностите за реализация на продукцията, посочват експертите на „Русе ленд“. Такъв пример за тях са землищата на близките до Русе Мартен и Сандрово. Земята там е с много добри качествени характеристики, но закупуването им на цени над 1300 лв./дка не е много привлекателно и такива сделки са по-скоро изключение. 
В повечето от землищата в общината - Николово, Червена вода, Ново село, Русе и Средна кула нивите се търгуват средно по 1200 лв./дка за нормални парцели и между 1000 и 1100 лв./дка за по-маломерните. Рентите там са около 60 лв./дка, като спад наблюдаваме в Червена вода заради големите загуби от унищожената от наводненията продукция.
Средно по 1100 лв./дка се продава земеделската земя в Долно Абланово, Долапите и Семерджиево при същите горепосочени нива на изплащаните наеми за нея. Търговията с ниви в землищата на Бъзън и Ястребово е по-скоро спорадична и варира в широки граници - между 1000 и 1300 лв./дка. Характерен белег за община Русе е запазването на относително висока конкуренция между различните земеделски производители както при наемането, така и при покупката на по-големи парцели.
Очакванията за настоящата година са, че търговията със земеделска земя все повече ще зависи от изкупните цени на продукцията, като тази корелация би обусловила евентуални минимални движения, коментират от „Русе ленд“.