Експерти от офиса на НАП в Русе запознаха земеделски стопани и аграрни специалисти от региона с акцентите в данъчното и осигурително законодателство през 2018 г. Презентацията традиционно се организира съвместно с Областна дирекция „Земеделие“ в началото на всяка година и е доказала ефективността си за заетите в бранша. На присъстващите бе разяснено, че доходите на регистрираните земеделски стопани се формират от извършваната от тях стопанска дейност и от държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейските фондове. Данъчното законодателство не ги разглежда като отделни видове доход, а облагането им на първо място зависи от статута на земеделския стопанин, като физическо или юридическо лице. В зависимост от това те са задължени да подават няколко вида декларации. 
Офисът на НАП в Русе е предоставил на всички общински земеделски служби в региона разяснителни материали за данъчното и осигурително законодателство през 2018 г., а при необходимост всеки от регистрираните в Русенска област близо 2300 земеделски стопани може да направи  своите консултации на националния телефон на НАП 0700 18 700 на цената на един градски разговор.