Министерството на земеделието и храните смята да предостави от 2014 г. допълнителни субсидии от схемата за директни плащания на площ за стопанствата с до 300 декара (30 хектара) обработваема земя, за да насърчи малките и средните стопанства. Това е записано с промени в наредбата за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане, публикувани на сайта на агроминистерството.
Готвените промени изправиха едни срещу други големите арендатори и по-дребните производители. Някои фермерски организации се обявиха против новите регламенти, тъй като били приети без никакво обсъждане с бранша.
Според новото еврозаконодателство схемата с първите хектари (известна още като „преразпределително плащане“) ще се прилага след 2014 г., като държавите-членки трябва да обсъдят с бизнеса дали да изберат допълнителните субсидии за стопанствата с до 300 декара или да поставят таван на субсидиите от 150 хил. евро за стопанство и над него да намаляват помощта с 5%.
С промените се предлага да отпадне изискването за представяне от страна на земеделските стопани на заявление за регистрация, освен в случаите на първо подаване. Тази промяна има за цел значително опростяване на процедурите по кандидатстване за подпомагане. Министерството предлага още в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане да могат да бъдат уредени условията за участие, прилагани и през 2013 г. В това число влизат схемата за национални доплащания на хектар земеделска земя, за тютюн, говеда, овце майки и кози майки.