„В началото на май организирам в Русе среща на президентите на Естония, Австрия и Румъния. Това ще спомогне за необходимата дългосрочност на нашите приоритети. Нещо повече - за основен акцент на срещата ни, на която ще бъдат поканени и кметове, и студенти от крайдунавски градове, поставих Дунавската стратегия. Същата остана извън обсега на българските приоритети, но е от голямо значение за развитието на Северна България“. Това обяви президентът Румен Радев по време на отчета за първата година от встъпването си в длъжност. Той подчерта, че във външната политика ще продължи работата му за сигурност, стабилност и просперитет, пълноценна интеграция в структурите на ЕС, активизиране на отношенията с Близкия и Далечен Изток и именно в тази връзка ще бъде и срещата на президентите на България, Румъния, Естония и Австрия след няколко месеца в Русе.