Тримата заместник-министри на транспорта, информационните технологии и съобщенията Петър Киров,  Антон Гинев и Георги Тодоров пристигат на 25 февруари в Русе, за да представят резултатите от първия етап на един от най-сложните и мащабни проекти, финансирани със средства от националния бюджет и Европейския фонд за регионално развитие - Системата за речни информационни услуги в българската част на река Дунав - БУЛРИС. Събитието, което ще се проведе в „Канев център“, ще бъде открито от генералния директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ Ангел Забуртов. На него ще присъства и ръководството на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007 - 2013 година.
Проектът, чиято обща стойност е 37 427 697,90 лв., е номиниран в Топ 50 на 2013 г. и е отличен като един от трите най-добри в категорията национални ИТ проекти, реализирани в „Пристанищна инфраструктура“. С него се изгражда  националната част от общоевропейската система за ефективно и безопасно корабоплаване по вътрешните водни пътища. В първата фаза на проекта вече е изградена система за речни информационни услуги, която събира, обработва, контролира и разпространява геодезични, хидрографични, морфологични, хидрологични, метеорологични и статистически данни за плаването по Дунав. До края на 2015 година трябва да бъде изграден специализиран Център за речни информационни услуги и да се разшири обхватът на системата и услугите, както и да се достави специализиран плавателен съд за контрол на състоянието на речното дъно.