След като в края на миналата година бяха изкопани ровове, за да попречат на изхвърлянето на отпадъци в сметищата на Бяла и Две могили, кметовете на общините вече са осигурили заграждения и охрана. Така е изпълнена заповедта на директора на РИОСВ Любомир Атанасов за спиране на експлоатацията им. 
В момента битовите отпадъци от Бяла, Борово, Ценово и Две могили се изхвърлят на регионалното депо в Русе. През годината в землището на Бяла ще бъде изградено депо за тези общини и за Опака и Полски Тръмбеш.