От тази година гражданите ще могат да покриват своите задължения към хазната, плащайки на виртуални ПОС-терминали на сайта на Националната агенция по приходите (НАП) или чрез ПОС-терминали, разположени при данъчните служители, а не в банките в данъчните служби, съобщиха от приходната агенция.
С нововъведението гражданите ще могат да спестят както време, така и по няколко лева за всеки превод, които банките прибираха досега. При новите начини на плащания няма да бъдат налагани такси при плащането на данъчните задължения. Плащането ще се извършва с въвеждане на данни от банкова карта - дебитна или кредитна, и независимо от коя банка е издадена картата такси няма да се начисляват.
Очаква се ПОС терминалът в НАП-Русе да заработи в началото на февруари, научи „Утро“. Използването му ще елиминира забавянето при плащанията на гражданите и възможните проблеми, когато преводът се извършва в последния ден от срока. Обикновено в тези случаи средствата пристигат в сметките на НАП със закъснение от 24 часа или 48 часа, при което се начисляват и лихви за просрочия, макар и хората да са извършили преводите в посочения срок.
Наличието на ПОС терминал не изключва останалите възможности за плащане. При интернет банкиране или при плащане в банков клон, такси ще бъдат налагани спрямо политиката на банката.
През тази година повечето данъчни облекчения могат да бъдат ползвани само ако данъчнозадълженото лице няма задължения към НАП. Тоест дори и стотинките, за които хората не подозират, че дължат, ако са платили в последния ден от срока за покриване на данъците, могат да доведат до отпадане на облекчението.
По тази причина хората трябва да проверят своите задължения, преди да подадат данъчни декларации, в които има искане за данъчно облекчение, съветват данъчните.