Превишение на допустимата норма за фини прахови частици всеки ден след Нова година е констатирано от станцията за контрол на въздуха на Регионалната инспекция по околната среда и водите в квартал „Възраждане“. Изключение прави само 4 януари. Малката утеха е, че останалите потенциални замърсители са били в норма.
Подобни превишения са установени и през декември от станциите на улица „Ниш“, в района на Канев център и в квартал „Здравец“. Обяснението на екоинспекцията е познато - въздухът се замърсява от масово използване на твърдо гориво за отопление.

Във връзка с друг проблем от битовите печки, които бълват отрови заради изгаряне на изрезки от мебелни фабрики, гуми и пластмаси, РИОСВ се е обърнала с писма към полицията и община Русе, съобщиха от ведомството.
Какво точно ще последва от това, е лесно да се прогнозира - най-вероятно нищо, тъй като нито общината, нито дирекцията на МВР могат да мерят екологични показатели и да вземат мерки.
С 357 лева е глобена „Топлофикация Русе“ с мотив „за превишения на индивидуалните емисионни ограничения“, които са описани в комплексното й разрешително. 
Издадено е и предписание на „Оргахим“ и „Оргахим Резинс“ за проверка на вентилационните системи и канализацията заради множество оплаквания на зеления телефон на РИОСВ за задушливи миризми в началото на декември.