По нови правила тече от вчера регистрацията на автомобили в КАТ. Тя трябва да се направи до месец след покупката и се извършва от купувача.
Отпада изискването продавачите да представят пред Пътна полиция договор за покупко-продажба. Тази информация ще се добива от МВР по служебен начин чрез свързана с нотариусите електронна система.
Правилата важат както за регистрирани у нас автомобили, така и за купени от чужбина.
До момента в действащия закон нямаше срокове, в които превозното средство да бъде регистрирано. Сега това е променено. Изтече ли едномесечният срок, ако не е извършена пререгистрация на превозното средство, не е сменено свидетелството за регистрация, той подлежи на санкция през втория месец, а след изтичане на втория месец - автоматично, служебно ще му бъде прекратена регистрацията.