Русенската фирма „Интис“ се ангажира с премахването на огромната локва под жп надлеза по булевард „Липник“, която традиционно се образува при пороен дъжд и блокира движението. Фирмата беше класирана на първо място с 99 точки по обществената поръчка за изготвянето на техническия проект за отвеждането на водите в този район. На второ място с 80 точки остана консорциум „Приста ТР“, създаден от „Пътинженеринг“ и търговищката „Пътинженерингстрой-Т“.   
Сегашните шахти при жп надлеза не са в състояние да поемат падналите и оттичащи се води при проливни дъждове и затова в този район се получават тапи. Предвижда се да се използват съвременни оттоци и решетки с по-голяма пропускателна възможност и така да се подобри отвеждането на водите от уличните платна и тротоарите на „Липник“ в отсечката от кръстовището с ул.“Дебър“, където е вход/изходът на магазин „Практикер“ и „Кауфланд“ до ул. „Мъглиж“. Част от дъждовните води от имотите в района също се изливат на тротоарите и уличните платна и затова при определянето на броя на необходимите оттоци, размера и разполагането на решетките на най-натоварените места, ще се има предвид 80% от капацитета им. Това ще даде възможност те да поемат и водата от обилни валежи като тези през лятото на 2014 година. 
Предстои да бъде сключен договор с фирмата победител на стойност 643 682 лева.