Дългоочакваният ремонт на Пантеона на възрожденците, който отдавна е в лошо състояние, ще бъде грижа на русенската фирма „Интис“. Тя е определена за изпълнител на обществената поръчка за строителните дейности по цялостната рехабилитация на сградата. Фирмата беше и единственият кандидат по процедурата, като по критериите за оптимално съотношение качество-цена събра максимален брой точки. Предстои да бъде сключен договор, след което фирмата предлага срок за изпълнение на поръчката 10 месеца, като е представила график по основни дейности - подготвителни, временно строителство, разчистване на строителна площадка, ремонти по фасадата, в сградата, конструктивни, инсталационни, реставрационни и други дейности. За реконструкцията на Пантеона са предвидени 1 484 067 лева, като средствата са по проект между Русе и Гюргево по трансграничната програма.
В момента в сградата има множество течове в костницата, в коридорите, а също и в помещението, където е разположено главното ел. табло. В коридорите има силна влага и миризма на мухъл, а старата вентилационна и отоплителна инсталация не работи. 
Предвидени са редица строителни дейности: главният вход ще бъде укрепен, позлатата на купола ще бъде подменена, ще се ремонтират вътрешните пространства.