Кога тези фирми, разкопаващи улиците, ще започнат да работят качествено и да възстановяват настилките в перфектно състояние? Този въпрос вероятно си задават много русенци, чиито коли се раздрънкаха и изпочупиха в хилядите дупки по улиците. А имаше и нелеки пътно-транспортни произшествия, включително и пропадане на цели автомобили в зейнали на пътя ями. 
Отговорът на въпроса „Кога?“ вероятно е когато всички започнат да си търсят правата и да завеждат дела за претърпените имуществени вреди. Пример за това може да служи разгледано тази седмица в Районния съд дело, заведено от Община Русе срещу фирма „Интис“. 
До което обаче изобщо нямаше да се стигне, ако една разтропана русенка вече не бе осъдила Общината за претърпяно от нея ПТП заради калпав ремонт на пътя.
Случаят няма връзка с водния проект, тъй като датира от времето преди масовите разкопавания на улици за подмяна на ВиК тръби. Но е показателен за пътя, по който трябва да се върви, ако искаме да накараме фирмите да си вършат работата. Русенката претърпяла инцидент в района на „Ялта“, където пътното платно пропаднало заради некачествено възстановяване на настилката след обратен насип върху тръба. Тъй като възложител на този обект е Община Русе, потърпевшата завела дело срещу нея за претърпени имуществени вреди и Районен съд Русе й присъдил обезщетение от 1003,63 лева и възстановяване на съдебните разноски от 813,25 лева. Общината заплатила на жената и поискала от „Интис“ да възстанови сумата плюс още 424,25 лв. за съдебни разноски. След като близо година фирмата се ослушвала, било заведено съдебно дело с регресен (обратен) иск да й бъдат възстановени разходите от виновната страна. И плащането веднага било получено, а загубата остава за сметка на фирмата, извършила некачествен ремонт, която поема не само обезщетението, но и съдебните разноски.
Този случай вероятно не е единичен и в повечето случаи фирмите плащат, без да се стига до съдебни дела. Хубаво е обаче, че Общината е решена да не преглъща тези обезщетения за своя сметка, а ги прехвърля към действително виновните. Завеждането на регресни искове не е широко използвана практика от институциите, но изглежда това е нещо, което вече се променя. А в разкопания за ремонт на ВиК мрежата град такива случаи вероятно ще зачестят.
Разликата е, че възложител по водния проект е „ВиК-Русе“, така че дела за понесени щети заради капаните по улиците трябва да се завеждат срещу дружеството. За което преди време призова и кметът Пенчо Милков. След това „ВиК“ ще може да си вземе парите от фирмите изпълнители, включително и по съдебен ред. И така трябва да бъде - тя им плаща немалко пари, за да работят бързо и качествено, и също е потърпевша, ако фирмите са недобросъвестни. Крайно време е в такива случаи те да се окажат под финансов натиск, за да започнат да работят качествено. Иначе ще има ремонт на ремонта до безкрайност.