Варианти да се намери работа за хора с увреждания и за безработни, преминали лечение от наркотична зависимост, бяха обсъдени на последното за годината заседание на областната комисия по социални дейности. Като варианти за работни места бяха посочени областната и общинската администрации, общински предприятия, кооперации и други, които влизат в националната програма за осигуряване на заетост. 
На заседанието, водено от зам.областния управител Валентин Колев, бяха отчетени социалните услуги, осигурявани от държавния бюджет. Сред добрите примери бяха посочени Центърът за обществена подкрепа в Борово и услугите за деца в бившия дом „Майка и дете“ в Русе.