Делото, в което „Полисан“ АД от една страна и партия „Зелените“ и екосдружение „Дунавски регион“, от друга обжалват едно и също решение за ОВОС на директора на РИОСВ, се връща за повторно разглежане в Административния съд, но този път от друг състав.
Фирмата е против забраната да изгради нов комплекс за хидрокрекинг (за производство на бензин и дизелово гориво от тежки нефтени фракции). От партията и неправителствената организация пък не одобряват разрешението за увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация на „Полисан“ за производство на гудрон и битум от 10 000 тона годишно до 200 000 тона. 
Съдът в Русе се произнесе с решение на 13 октомври 2016 година, с което се уважава жалбата на „Полисан“, а другата се отхвърля. Имаше и препоръка към РИОСВ да продължи процедурата по ОВОС, като се съобразят с дадените им указания по прилагането на закона. 
Това решение обаче беше обжалвано пред Върховния административен съд, който го отмени изцяло и върна делото за ново разглеждане. Сред мотивите на върховните съдии са, че съдът не е обсъдил, че канализационната система на бившия КТМ няма оператор и дъждовните води, смесени с отпадъчните от предприятията там, се заустват в Дунава и че не е изяснено, какво ще е въздействието върху здравето на населението и на работещите. 
Предстои първото заседание да бъде насрочено, което ще стане най-вероятно след новогодишните празници.