Ликвидираното още преди година и половина петролно дружество „Полисан“ официално бе обявено в неплатежоспособност от Русенския окръжен съд, след като 7 фирми и банки поискаха да получат натрупаните към тях неколкомилионни задължения. Сред кредиторите се открояват и 3 банки - „Уникредит“, „Сосиете женерал“ и ОББ.
С това стартира и процедура по несъстоятелност на компанията и бе назначен нейн временен синдик. На 21 януари се очаква на събрание да присъстват кредиторите на „Полисан“, след което по каналния ред предстои да бъде назначен постоянен синдик и да бъде взето решение за официалната несъстоятелност на фирмата.
За начална дата на неплатежоспособността се определя 30 юни 2018 година. Според вещото лице, изготвило икономическата експертиза по делото, финансовите проблеми на дружеството настъпват в резултат на отнемането на лиценза му за управление на данъчен склад, Удостоверение за освободен от акциз краен потребител и Лиценз за управление на данъчен склад, което води до преустановяване на производствената и търговската дейност, липса на приходи и невъзможност за погасяване на задълженията към кредитори и държавни институции, се казва в официално съобщение на съда. 
От там обаче бяха категорични, че повече информация и данни по делото засега няма да бъдат предоставяни, включително няма да посочат и размера на задълженията на затъналото дружество. Ясно е обаче, че те никак не са малки, тъй като една от банките - „Уникредит“, води едновременно няколко дела срещу „Полисан“ за необслужени кредити и в рамките на няколко дни бяха постановени съдебни решения по случая. Само тяхната стойност е за около 2 милиона лева, които няма кой да погаси. Отделно от банката спорят и за извършена смяна на собственост и дарения между някогашните ръководители на дружество. Което само по себе си е индикация за материалните интереси, които са засегнати.
Крахът на иначе мастития завод, който се смяташе за силен играч в бизнес за милиони, дойде действително след проверка, констатирани тежки нарушения, след които лицензите за дейност бяха отнети. В същото време „Полисан“ имаше намерение за амбициозни инвестиции и мащабно разрастване. Засечените нарушения, при които газ бил изписван за отопление и облаган с нисък акциз, а реално се търгувал като гориво, където ставката е в пъти по-голяма, зачеркна бъдещите им планове и ликвидира дейността им. Базата на дружеството бе продадено от частен съдебен изпълнител и бе купена от „Ел Ен Джи Системи“.