Знаете ли къде живеят ангелите? Аз лично не съм напълно убедена - защото където и да са, те се оказват в нужния момент точно до човека, който им е поверено да пазят. Но едно мога да кажа със сигурност: в момента ангелите се намират... в Кукления театър! 
Тази наполовина приказна история започва ето така. От септември в Кукления театър работят едни от най-интересните и креативни русенски художници - Таня и Георги Пасеви. И скоро след назначението си те дават идея - да бъдат поканени ангелите да долетят в театъра на куклите и това да стане в навечерието на Коледа и Нова година - зимните дни, когато всички, и деца, и възрастни, тайничко или съвсем явно се надяват и разчитат на чудеса. 
Докато работех като преподавател в училище, по Коледа винаги давах на моите ученици задачата да нарисуват  ангел - така, както си го представят, разказва Георги Пасев. 
И той, и Таня имат повече от 20-годишен преподавателски стаж, но не престават радостно да се изненадват на това колко разнообразни са ангелите, които децата виждат във въображението си, с каква любов и трепет ги пресъздават с моливи, пастели, боички или флумастери. 
А докато се справят с поставената задачка, децата обръщат лица и душички към добротата - 
и така превръщаме това в чудесен повод да припомним категориите добро и зло, да върнем темата за вярата и за вълшебството, казва Таня Пасева. 
Малко е да се каже, че идеята на артистичното семейство срещнала разбиране у директорката на Кукления театър Теменуга Хараланова. 
Ангелската тема е толкова съзвучна и с нашите нагласи, на целия екип на театъра, още повече с пиесите, които играем в навечерието на празниците, казва Хараланова. 
И освен това тази идея и нейното изпълнение са една от сериозните стъпки към превръщането на всички пространства в театъра в Страна на истинските вълшебства. 
За да долети този истински прелестен сонм от над 300 ангели на адреса на улица „Княжеска“ обаче, е трябвало да се свърши доста работа. Като начало Пасеви се обърнали към Регионалното управление на образованието. 
Щастливи сме, че началничката на РУО Росица Георгиева откликна с готовност да ни помогне - благодарение на нейното съдействие поканата ни деца да рисуват ангели стигна до всички училища и детски градини в цялата Русенска област, казват художниците.
Разбира се, тази покана била публикувана и в социалните мрежи - пространството, без което е немислимо нито едно по-важно събитие в днешно време. Вероятно на това се дължи интересът към рисуването на ангели не само в Русенско, но и в областите Габрово и Варна, откъдето в един момент 
също взели да долитат нарисувани белокрили създания.
Замисълът на Кукления театър се радва и на подкрепа от Русенската митрополия, където също оценили високо идеята на Пасеви.  
Освен с рисунки децата откликнали на предложението и с няколко думи да опишат своя ангел. Така от творбите им става ясно, че „Ангелът ми помага да карам колело“, „Ангелът ме пази в съня ми“, „Моят ангел е мама“, а също и че „Ангелите сме ние, децата“. 
Сред детските произведения има удивително сполучливи, други са трогателно наивни и изразителни, при някои личи талантът, който тепърва предстои да се разгръща. В нашата инициатива участват деца от 5 години до тийнейджъри, казват Пасеви. 
Най-малките се изразяват най-вече с рисунъка - за тях рисуването е техният говор, обяснява Таня Пасева. 
И тя, и Георги, са убедени, че за децата 
от малки е важно да се поощряват техните дарби и стремежите им към красивото. 
А именно кукленият театър е мястото на техния първи досег с изкуството - затова е изключително важно и определящо в каква атмосфера попадат тук.
Толкова се радвам, че постепенно една наша мечта започва да се превръща в действителност - да направим не само сцената и зрителната зала, но и всичко в сградата, още от входа и фоайето, в територия за вълшебства, казва директорката Теменуга Хараланова. 
Изложбата с 300-те ангели може да се види всеки ден в театъра на „Княжеска“. На 14 януари, когато трупата ще изиграе за децата „Малката кибритопродавачка“ - може би най-ангелската приказка на Андерсен, 20 от рисунките ще бъдат отличени със специални награди. След това тези 20 рисунки ще бъдат отпечатани като картички, а повечето от творбите заедно с техните мисли за ангелите ще бъдат издадени в албумче.
И след това започваме да обмисляме следващата идея, обещават Таня и Георги Пасеви.