Високи концентрации на отровния и канцерогенен бензен във въздуха на Русе предизвикаха извънредни проверки на мебелните фирми. От началото на седмицата служителите на Регионалната инспекция по околната среда и водите са минали през 8 от тях.
От депото за отпадъци вече е изискана справка за количествата депонирани отпадъци от мебелното производство. Причината е, че през зимата много домакинства хвърлят изрезки от талашит в печките си на твърдо гориво, въпреки че смолите и лепилата от него бълват отрови във въздуха. 
От РИОСВ уверяват, че ако установят нарушения с отпадъците от мебелното производство, ще има санкции. Решено е от да се иска съдействие от кмета на Русе Пламен Стоилов и от полицията за контрол върху домакинствата, тъй като екоинспекцията няма такива правомощия.
От началото на седмицата пунктът на екоинспекцията в квартал „Възраждане“ пък е показал, че между 19 часа вечерта и 1 часа през нощта се наблюдава завишаване на фините прахови частици. Безветрието и високите за сезона температури само са влошили положението.
От първи януари досега са регистрирани 65 превишения на средноденонощната норма от 50 милиграма фини прахови частици на кубичен метър. Според закона тази норма не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти за една календарна година.