Износът на български стоки и услуги към Русия скача със 104.3% на годишна база към края на месец октомври тази година, сочат данните на Националния статистически институт. За първите 10 месеца на настоящата година за руския пазар са изпратени стоки на стойност 1.280 млрд. лева. За сравнение, износът за Русия е възлизал на 626.6 млн. лева през същия период на миналата година.
Реализацията на български стоки и услуги на руския пазар заема дял от 8.7% от износа ни към трети (страни, които не са в ЕС) и близо 3% от общия износ (трети страни + ЕС).  
От друга страна, вносът на руски стоки и услуги в България отчита ръст от 26.3% на годишна база, достигайки стойност в размер на 4.735 млрд. лева. Русия има дял от 27% от импорта на България от трети страни и близо 10% от общия. Традиционно около 90% от вноса ни от Русия се дължи на енергийни доставки.
Като цяло българският износ нараства с 12.5% на годишна база, до общо 43.512 млрд. лева към края на месец октомври тази година. Само през октомври общият износ възлиза на 4.926 млрд. лв. и нараства с 14.5% спрямо същия месец на предходната година.
През периода януари-октомври 2017 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 48.255 млрд. лв., или с 15.4% повече спрямо същия период на 2016 г. Само през октомври 2017 г. общият внос се увеличава с 12.3% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5.425 млрд. лева.