От началото на годината в офиса на НАП в Русе са обслужени 108 917 клиенти. Отношението на  приходните служители към всеки от тях винаги е продиктувано от високите критерии на агенцията за качество и професионализъм, заложени в нейната „Харта на клиента“. На тази солидна база преди месец  Националната агенция за приходите беше отличена с първа награда в категорията „Подобрение на обслужването“ от Фондация „Граждани срещу бюрокрацията“. НАП получи приза заради факта, че практически всички административни услуги могат да бъдат ползвани по електронен път, както и заради силно подобреното качество на обслужване „лице в лице“ в офисите на приходната администрация.
В този успешен мениджмънт характерна русенска проекция е редовното допитване 2 пъти в годината до клиентите от региона за нивото на обслужването им. Затова от 11 до 15 декември за десети пореден път ще се проведе анкетно проучване с тази цел. То се прилага по европейския модел за оценяване на качеството EFQM, който се използва от НАП. Стремежът на анкетата е, чрез конкретни въпроси и възможност за лесни, но ясни отговори да се определи цялостното ниво на обслужване на клиентите на приходната администрация в Русе. В 6-те въпроса с по 3 отговора са обхванати, както проявяваното от служителите равнище на професионализъм и готовност за съдействие към гражданите и фирмите, така и условията на работния процес и препоръките за подобрения.
„Приходните служители и нашите клиенти сме двете страни в общия процес по спазване на данъчното и осигурителното законодателство и целта ни с тази анкета е да станем по-обективни, принципни и коректни, за да улесним общата си работа. Надяваме се нашите клиенти активно да се включат в проучването, защото всички техни препоръки са много важни за нас и ние им отделяме сериозно внимание“ пояснява директорът на офиса на НАП в Русе Йордан Йорданов.