Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов е поздравил със специално писмо административния ръководител на Русенския районен съд (РРС) съдия Пламен Ченджиев. 
При проверка за несвършени в срок дела от всички съдилища в страната до средата на юни тази година се е оказало, че в РРС няма нито едно такова - всички са приключили в установените от закона времеви рамки. 
Председателят на ВКС е изразил увереност, че и занапред добрата работа на РРС ще продължи.