Русе е сред водещите общини в класацията на Местната система за почтеност с обща оценка 3,43, показва проучване на асоциацията „Прозрачност без граници“ за 2017, като в сравнение с предходното изследване няма значителна промяна в стойността на общата оценка. Кметският екип на Пламен Стоилов е получил една от най-високите оценки - 4,52 при максимална стойност 5, а местна администрация и общински съвет са оценени съответно с 3,56 и 3,44. Кметският екип на Русе се нарежда и сред общините с най-добри практики и прозрачни процедури при наемането на външни изпълнители и контрол върху доставчиците на публични услуги.
Ефективната работа на прокуратурата и съдилищата, която е с индекс 3,70, както и на бизнес организации с 3,15, са допълнителен стълб във функционирането на местната система за почтеност. Оценката за регионалните медии е 2,84, което е близо до средностатистическата стойност за страната. Под средния потенциал за принос към местната система за почтеност регистрират гражданските организации - 2,85. Местните политически партии в Русе получават обща оценка 3,17, която се дължи на достатъчни ресурси за осъществяване на дейността, както и на по-активно взаимодействие с гражданите. 
Резултатите от изследването за общината показват наличие на капацитет, който съдейства за активна роля и взаимодействие с гражданското общество, и управление, което се придържа към основните изисквания за публичност и почтеност. Дейността на областния съвет за превенция и противодействие на корупцията през изминалата година пък дава примери за добро взаимодействие не само с институциите и гражданското общество в регионален мащаб, но и в международен аспект - с антикорупционни звена от Румъния.