Гълъбите са способни да разграничават абстрактните понятия за време и пространство, подобно на хората и големите маймуни. Това сочат научни експерименти, които разкриват, че тези птици са по-интелигентни, отколкото се смяташе досега. „Когнитивната способност на птиците е по-близка до тази на хората и на едрите маймуни“, казва Едуард Васерман – преподавател по експериментална психология в Университета в Айова и автор на изследването, публикувано в Current Biology.

За експеримента учените са показали на гълъби статична права хоризонтална линия, която стои в продължение на две или осем секунди на екрана на компютър. Линията понякога е дълга шест сантимента, а понякога – 24.

Гълъбите имат избор между четири графични символа, за да покажат дали линията, която виждат е дълга или къса и дали се появява за кратко или за по-дълго на екрана.За всеки правилен отговор те са възнаградени с храна. По-нататък учените са усложнили теста, показвайки на екрана линията, но променяйки на случаен принцип дължината и продължителността на показването й. Гълъбите най-често се оказвали способни да определят, че линиите, които стоят по-дълго на екрана, са и по-дълги на размер. Според проф. Васерман това показва, че гълъбите използват същия дял от мозъка, за да определят пространство и време, което показва, че тези понятия не се третират отделно в мозъка им. Подобни резултати са получени при тестове с хора и маймуни, макар, че гълъбите използват друг дял от мозъка си.

При хора и примати париеталният кортекс /париеталната кора/ обработва абстрактни информации за пространство и време.

Гълъбите не притежават такъв дял от мозъка и използват друга част от мозъка си, за да различават тези понятия, уточняват учените. Резултатите от тези експерименти подкрепят засилващото се мнение в научната общност, че и други животински видове като птици, влечуги и дори риби са способни да вземат решения, изхождайки от абстрактни понятия. Други експерименти вече са доказали, че враните са също толкова интелигентни колкото приматите и изработват сами инструменти, за да стигнат до храната си.