За пореден път дъщерните фирми подобряват съществено финансовото положение на БРП, става ясно от консолидирания отчет на дружеството за деветте месеца на 2017 г. В индивидуалния си отчет превозвачът посочи символичната печалба от 40 хил. лева, но цялата група е на плюс с 911 хил. лева. Дъщерните дружества добавят и 5 млн. приходи, така че към 30 септември те възлизат на 18,3 млн. лева. Това е с 3,7 млн. лева повече отколкото за същия период на миналата година.
БРП притежава по 100% от „Интерлихтер Словакия“ и „Блу Сий Хорайзън“ /Република Сейшел/ и „Порт Инвест“, което преди време получи концесия за пристанището в Лом. Компанията е собственик на 94,25% от акциите в „Маяк-КМ“, 55% в „Порт Пристис“, 41% във „Ви Ти Си“ и дялове в „Елпром“ АД и „Интерлихтер - Будапеща“.
БРП притежава 50% в съвместното с БМФ дружество „Варнафери“, извършващо фериботни превози до Русия, което, както стана в края на миналата година, търпи сериозни загуби. Затова се наложи параходството да му налее свежи пари, участвайки в увеличението на капитала му с над 5 млн. лева.
От дъщерните дружества на параходството най-съществени са резултатите на „Порт Инвест“ ЕООД, концесионер на пристанището в Лом. За миналата година то имаше печалба от 1,237 млн. лева. 
Много добре се отплащат и притежаваните от БРП 41% във варненското „Ви Ти Си“ АД. Тази година оттам дойдоха под формата на дивиденти скромните в сравнение с предишни години 335 хил. лева. През 2016 г. групата получи от същата фирма дивиденти в размер на 861 хил. лева, през 2015 г. - 738 хил. лв., а през 2014 г. - 1,025 млн. лв.