„Уволнен е професионалист в своята област, доказал се през годините. Поради липса на професионални мотиви за уволнението, са изтъкнати абсурдни административни такива, като неспазване на правилата на Закона за вътрешния одит. Несериозно звучи обвинението за неописани рекламни материали по бройки и количества, а само по суми. Очевидно е търсен претекст за освобождаването на госпожа Христова“. 
Това е един от акцентите на позицията на коалицията „За да остане природа в България“ по повод внезапното уволнение на директора на Природен парк „Русенски Лом“, която неочаквано и без каквото и да било предупреждение бе освободена от поста на 29 ноември. До този момент в управата на парка в Русе нямат никаква информация нито кой ще изпълнява длъжността директор, нито какво предстои. Завчера следобед телефоните на пиарите в Националната агенция по горите - 8 главни експерти и един началник - не отговаряха. 
От коалицията „За да остане природа в България“ припомнят, че Цонка Христова работи в ДПП „Русенски Лом“ вече 21 години. Фактически тя е там от основаването на дирекцията. „Въпреки ограничения държавен бюджет, паркът работи за привличане на допълнителни средства за разширяване на дейността... През 2015 г. дирекцията на ПП „Русенски Лом“ стана носител на наградата на Натура 2000 за трансгранично сътрудничество и работа в мрежа“, се казва в текста.
Цонка Христова е от основателите на русенската дирекция на природния парк, припомнят запознати с историята на „Русенски Лом“. От тримата тогава - Милко Белберов, който бе и дългогодишен директор и бе освободен преди няколко години пак с не особено ясни мотиви, Цонка Христова и доайена на пазителите на природата и несъмнен експерт Еберхард Унджиян, на практика вече в дирекцията не е оставен никой. А те са живата история на институцията, коментират русенци. 
Според членовете на коалицията: „В системата на горите продължават да се назначават политически кадри на ДПС и Атака, а професионалните кадри биват уволнявани. В държавата липсва система и политика по отношение квалификацията на кадри в тази изключително специфична и мултидисциплинарна област, каквато е управлението на защитени територии. На този фон всеки експерт с голям стаж, образовал се в рамките на различни проекти и от собствения си опит, е ценност и загубата му за системата е загуба за обществото“. 
От „За да остане природа в България“ призовават министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов да пенсионира изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите /Григор Гогов е роден на 9 август 1953 г./, да уволни неотговарящите на изискванията директори и политическите партизани в системата и да върне професионалистите.