Трудови посредници атакуват най-големите русенски фирми с оферти за осигуряване на работници „на лизинг“, научи „Утро“. Предлагат се служители „под наем“ за период от няколко месеца до една година. Които да запълнят огромната липса на квалифицирани кадри, най-вече в сферата на производството, от която се оплакват мнозина предприемачи.
„В последните месеци получихме няколко такива компании за подбор на персонал, включително и доста известни. Имат си банка с 200-300 човека, някои от които бихме могли да вземем на работа. Условията обаче са тежки, фирмата взема като такса 12% от всички разходи за служителя, а като идва от друг град трябва да поемем и разходите за настаняване. Намирането на качествени хора става все по-трудно и в някой момент може би ще прибегнем и до такава услуга, но на този етап се въздържаме“, сподели мениджър „Човешки ресурси“ в една от най-големите русенски компании.
Всъщност временната работа, известна още като лизинг на персонал, е нормална практика, регламентирана в Кодекса на труда още през 2012 г. Прилагането й обаче се активизира в последно време заради тоталната липса на технически кадри, от който страда вече цялата икономика. Особеното е, че фирмата, наела временно работника, плаща не на него, а на посредника, уредил му временна заетост. Посредникът после плаща заплатата на служителя, с когото има договор. 
Този метод има предимства и за фирмите, особено в случаите, в които са необходими повече хора за определена временна работа, за заместване на отсъстващ служител  или за завършване на някакъв проект. Те ще имат повече време да направят реална оценка на представянето на служителя. Възможно е след приключване на срока да се прецени, че човекът е подходящ за компанията и да му се предложи постоянна работа. 
Предимства има и за работника, тъй като агенцията за временна заетост има интерес да му осигури по-добре платена работа. Според нормативната уредба, тя трябва да предоставя на работника поне същото заплащане, каквото дружеството ползвател би плащало, ако го наеме пряко. Равното третиране се прилага и по отношение на продължителността на работното време, извънредния труд, почивките и т.н.: наетите от агенции работници се ползват от същите условия като наетите от дружеството работници.