През последните 10 години (2007-2016 г.) българинът забогатя с 9.379 млрд. лв., получени от лихви по спестяванията му. В следващите десет най-вероятно няма да е така, въпреки че спестяванията на населението продължават да растат. 
До 2013 г. домакинствата в страната получаваха по над 1 млрд. лв. на година от лихви. Това се дължеше основно на предлаганите средни 4-6% по годишни депозити, които за някои банки достигаха до над 7-8%. Рекордните 1.369 и 1.367 млрд. лв. населението получи като доход през 2012 и 2013 г.
E, този основен доход в предходните години вече се е свил с над 80%. Днес банките предлагат лихви, по-близки до нулата, отколкото до 1%. Именно поради това, на фона на рекордните днес спестявания от над 48 млрд. лв., доходите от лихви се изпариха. През 2015 г. изплатените лихви от банките намаляват до 651 млн. лв., а за 2016 г. те се свиват до 333 млн. лв.
Към деветмесечието на настоящата 2017 г. доходите ни от лихви са едва 148 млн. лв. - почти два пъти по-малко спрямо 266 млн. лв. за същия период на миналата година.
При средни доходи от лихви около 16 млн. лв. на месец от началото на 2017 г., сумата за цялата година едва ли ще надхвърли 200 млн. лв.
Парадоксално, но дори при почти нулеви лихви спестяванията на домакинствата растат и няма да е изненада, ако в следващите месеци преминат границата от 50 млрд. лв. Поне засега никакви алтернативни инвестиции не могат да накарат българите да извадят и раздвижат тези пари.